Usługi księgowe

Dla przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych
Dla przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych

Księgowanie może być realizowane raz w roku dla celów deklaracji podatkowej lub kwartalnie dla potrzeb rozliczenia podatku VAT. Oferujemy prowadzenie bieżącej księgowości, rachunkowości oraz usług podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczycimy się profesjonalną obsługą, która obejmuje również wizyty w siedzibie klienta zgodnie z jego potrzebami.

Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Roczne sprawozdania finansowe są nie tylko niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi i wymogami organów podatkowych, ale mogą one zapewnić Państwu o wiele więcej.
Przygotowane we właściwy sposób, stanowią ważne narzędzie pomagające w sprawnym prowadzeniu firmy i dostarczają cennych informacji na potrzeby planowania i podejmowania decyzji.

Deklaracje podatkowe
Deklaracje podatkowe

Dla osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych

Bycie przedsiębiorcą lub wspólnikiem oznacza, że nie są Państwo zobowiązani do corocznego sporządzania formalnych sprawozdań finansowych, jednak w celu analizy swoich dochodów i wydatków w danym okresie rozliczeniowym należy jednak prowadzić aktualną dokumentację finansową. Informacje te należy następnie co roku umieszczać w zeznaniu podatkowym składanym do urzędu podatkowego.

Pakiet dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych obejmuje:
Pakiet dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek osobowych obejmuje:

 • Sporządzanie Roczne sprawozdania finansowe jednoosobowych przedsiębiorców
 • W pełni wypełnione zeznanie podatkowe wraz z dodatkowymi stronami
 • Obliczenia w zakresie sytuacji podatkowej i sugestie, jak zmniejszyć obciążenia podatkowe
 • Składanie zeznań podatkowych do urzędu podatkowego
 • Infolinia/ wsparcie mailowe w przypadku podstawowych zapytań
Lista płac (w tym CIS)
Lista płac (w tym CIS)

Oferujemy prowadzenie miesięcznej listy płac, która obejmuje:

 • Utworzenie listy płac
 • Przestrzeganie wszystkich wymogów ustawowych, w tym w zakresie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ustawowych zasiłków chorobowych, ustawowych zasiłków macierzyńskich, ustawowych zasiłków ojcowskich, ustawowych zasiłków adopcyjnych i pożyczek studenckich.
 • Doradztwo w sprawach podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • Przyjazną obsługę oraz doradztwo doświadczonego zespołu
 • Raporty mogą być tworzone na zamówienie w zależności od Państwa potrzeb
 • Karty płac & zażalenia dotyczące prawa do informacji

Deklaracja VAT
Deklaracja VAT

System podatku VAT jest tak skomplikowany, że wiele przedsiębiorstw w sposób niezamierzony dokonuje nadpłaty lub niedopłaty w zakresie podatku VAT. Podatek VAT może również stanowić obciążenie dla cennych zasobów Państwa przedsiębiorstwa.

Dlatego rozsądnym krokiem jest zwrócenie się do specjalistów w dziedzinie podatku VAT o zapewnienie skutecznych i opłacalnych usług, aby mieć pewność, że nadal będą Państwo przestrzegać przepisów dotyczących podatku VAT i będą Państwo płacić jedynie należną kwotę podatku.

W czym możemy Tobie pomóc?

Zatrudnij nas →

Facebook